Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl
073 - 614 0070

CIO Magazine

CIO Community

CIO Nr. 1

Digital Vision

In dit themanummer is er volop aandacht voor nieuwe trends en ontwikkelingen in digitale technologie die in grote mate invloed kunnen hebben op de toekomst van organisaties en hun leiders. Een duidelijke visie op deze nieuwe ontwikkelingen biedt voor nieuwe kansen. Open staan voor digitalisering en nieuwe technologische oplossingen vraagt vaak om een organisatieverandering. Wat kunnen benaderingen als agile/scrum hiernaan bijdragen? Wat is de waarde van het Spotify-mo-del en hoe creëer je draagvlak binnen de totale organisatie? In dit nummer veel aandacht voor dergelijke veranderprocessen. De CIO speelt in de hernieuwde wisselwerking met het bestuur, de business, de gebruikers en de toezichthouder een steeds belangrijker rol.

Deadline artikelen: 02-01-2017
Deadline advertentie/advertorial: 20-01-2017
Landing CIO Magazine Nr. 1: Februari 2017

CIO Nr. 2

 Data & Information

De juiste informatie is de sleutel naar hogere prestaties. Twee-voudig winnaar van de CIO of the Year Award, Aloys Kregting (AkzoNobel), zei het enkele jaren geleden al: de waarde van informatie is eigenlijk het enige waar je als CIO echt wakker van zou moeten liggen. Data en informatie zijn, in combinatie met slimme algoritmes en krachtige technologieën, boven-dien de basis voor een digitale transformatie. Daar hoort ook leiderschap bij: het management moet laten zien dat het zelf over de vaardigheden beschikt om besluiten op basis van data te nemen. Dat impliceert dat de leidinggevenden data als een belangrijke asset moeten zien, die groei, efficiëntie, wendbaar-heid en innovatie aandrijft.

Deadline artikelen: 20-02-2017
Deadline advertentie/advertorial: 10-03-2017
Landing CIO Magazine Nr. 2: April 2017

CIO Nr. 3

Smart Sourcing

Het thema sourcing is binnen CIO Magazine sinds een jaar terug van nooit weggeweest. Vooruit blikkend naar het groot-schalige Jaarcongres Strategic Sourcing, dat traditioneel in juni wordt gehouden, staan we stil bij de meest actuele sourcingstrends van het mo-ment. Uiteraard kiezen we hierbij het perspectief van de CIO: over welke zaken moet hij of zij absoluut de regie kunnen blijven voeren? Wat kun je wel en wat beslist niet uitbesteden? Wat is de rol van adviseurs. Daarnaast aandacht voor slimme oplossin-gen, die al dan niet via de cloud afgenomen moeten worden: businessprocessen, databron-nen, analyse-tools, rekenkracht en wellicht zelfs kunstmatige intelligentie. Sourcing bood nog nooit zoveel mogelijkheden.

Deadline artikelen: 13-04-2017
Deadline advertentie/advertorial: 05-05-2017
Landing CIO Magazine Nr. 3: Juni 2017

CIO Nr. 4

Innovation & Transformation

Veel bedrijven willen hun innova-tie stimuleren door de omarming van modellen en werkwijzen als DevOps, Agile, zelfsturende teams, autonomie voor indivi-duele werknemer. Binnen deze nieuwe dynamiek komt veel innovatie van onderaf (eigen mensen) en vanuit onverwachte hoek (zoals bij de samenwerking met startups of ketenpartners) de organisatie binnen. Het is aan de bestuurder, en met name de CIO, om de organisatie hierop in te richten. Welke bedrijven zetten moderne technologie-en en werkwijzen in om hun business een concrete boost  te geven? Hoe doen ze het en wat zijn de geleerde lessen? Daarnaast concrete aandacht voor specifieke, innovatieve onderwerpen als robotica, blockchain, smart connectivity, kunstmatige intelligentie, cloud en cognitive computing.

Deadline artikelen: 19-06-2017
Deadline advertentie/advertorial: 07-07-2017
Landing CIO Magazine Nr. 4: Augustus 2017

CIO Nr. 5

Leadership (CIODAY Special)

De dubbeldikke CIODAY Special van CIO Magazine besteedt traditioneel ruime aandacht aan de vijf genomineerden van de CIO of the Year Award. Vijf diepgaande interviews schetsen een beeld van de ultieme kanshebbers en geven een inkijkje in de hedendaagse uitdagingen van de Nederlandse IT-bestuurder. Zoals altijd staat tijdens deze verhalen de relatie met de business en andere bestuurders centraal, en dan met name die met de CEO. Belangrijk onderdeel van dit nummer zijn de profielen van de belangrijkste sponsors van CIODAY2017: in telkens twee pagina’s geven de vaandeldra-gers van deze firma hun visie op de markt, de technologie en natuurlijk op de CIO.

Deadline artikelen: 11-09-2017
Deadline advertentie/advertorial: 06-10-2017
Landing CIO Magazine Nr. 5: Oktober 2017

CIO Nr. 6

Business Technology

Over de samenhang tussen klassieke IT, moderne techno-logie en de business gaat deze thema-uitgave. Die scheidslijn tussen IT en technologie wordt daarbij steeds vager: zelfrijden-de auto’s, robotica, kunstmatige intelligentie en andere veelal online gekoppelde objecten ko-men zowel binnen het bedrijf als in de privé-omgeving het aloude IT-domein binnen. Data vormt in deze nieuwe wereld de schakel tussen de voor- en achterkant, en daarmee de olie in de motor. Bijvoorbeeld als het gaat om businessgerichte initiatieven, die gericht zijn op de eindklant. De vraag is in hoeverre deze busi-ness technology het domein is van de CIO? Bestaat er werkelijk behoefte aan een chief data of digital officer? We laten de betreffende CXO’s hier zelf over aan het woord.

Deadline artikelen: 30-10-2017
Deadline advertentie/advertorial: 24-11-2017
Landing CIO Magazine Nr. 6: December 2017

Echte vakbladen

Heeft u interesse in een van de bladen van ICT Media of wilt u meer weten over adverteer mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op

 

Vul het onderstaande formulier in.

Je naam (verplicht)

Je e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht