Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl, redactie@ictmedia.nl, sales@ictmedia.nl
073 - 614 0070

BaaS Magazine

BaaS Community

Het in 2014 opgerichte Boardroom as a Service(BaaS)-platform verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross- functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde.

Doelgroep BaaS Magazine

Zakendoen transformeert van een ‘push’ vanuit grote corporates naar een ‘pull’ vanuit de eindgebruiker. Nieuwe ‘on-demand’ deliverymodellen zijn hiervan een voorbeeld. Veel raden van bestuur zien de digitalisering van markten en maatschappij met lede ogen aan. Waar men gewend was de zaken top-down aan te sturen, hebben ze nu te maken met ontwikkelingen die sterk van onderaf komen. BaaS is met nadruk een platform on demand voor bestuurders uit alle geledingen van de boardroom; CEO’s, CMO’s, COO’s, CTO‘s en CIO’s zoeken in toenemende mate naar inhoud en interactie als het gaat om de steeds digitaler wordende wereld.

Lezersprofiel

Bestuursvoorzitters en hun peers zullen mee moeten in een wereld die sterk aan verandering onderhevig is door de digitaliseringstrend. BaaS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden over de digitaliseringstrend. Als BaaS member wordt je vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijgt desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.

Abonneren?

De kosten van een abonnement bedragen €100 per 12 maanden. Het abonnement omvat 4 print edities en toegang tot de online content op het IT-executive portaal. Een abonnement afsluiten kan via het lezersportaal.

BaaS Nr. 1

Disrupt or be disrupted

Hoe ‘buitenstaanders’ en ‘oude bekenden’ met nieuwe businessmodellen oude markten verstoren. En wat de RvB en RvC er aan kunnen doen.

Landing BaaS Nr. 1: Maart 2018
Deadline artikelen: 5 februari 2018

BaaS Nr. 2

The Challengers are coming

Voor elk gevestigd bedrijf is er wel een ‘Challenger’ te bedenken. Welke Challengers springen er uit en hoe moet de gevestigde orde er mee om gaan? Omarmen of bevechten?

Landing BaaS Nr. 2: Juni 2018
Deadline artikelen: 9 april2018

BaaS Nr. 3

RvC goes digital

De Raden van Commissarissen worden vaak gezien als een bolwerk van ‘oude topmannen’ die na hun pensioen nog wat bijklussen. Hoe zit het met ‘t digitaal inzicht van de RvC? Hoe brengen wij de RvC naar het digitale tijdperk?

Landing BaaS Nr. 3: September 2018
Deadline artikelen: 16 juli 2018

BaaS Nr. 4

New Leaders wanted

Voldoet de oude manier van leidinggeven nog wel in een tijdperk waar zowel technologietrends als nieuwe generaties werknemers hun best doen om hiërarchische bastions te slechten? Hoe ziet de moderne leider er idealiter uit?

Landing BaaS Nr. 4: Oktober 2018
Deadline artikelen: 10 september 2018

Echte vakbladen

Heeft u interesse in een van de bladen van ICT Media of wilt u meer weten over adverteer mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op

 

Vul het onderstaande formulier in.

Je naam (verplicht)

Je e-mailadres (verplicht)

Je telefoonnumer (optioneel)

Onderwerp

Bericht