Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl, redactie@ictmedia.nl, sales@ictmedia.nl
073 - 614 0070

Dogma’s en gezond verstand

Sourcing Community

Dogma’s en gezond verstand

///
Categories

Afgelopen jaar vierden we het tienjarig bestaan van Outsource Magazine. Het is dan verleidelijk om herinneringen op te halen: ‘Weet je nog…’ of ‘Ach ja, dat dachten we toen nog’. Maar daarna komt direct het vooruitblikken, want al dat getuur in het verleden leidt tot weinig. Daarom hierbij een poging om terugblikken en vooruitkijken te combineren.

Het is me al vaker opgevallen: dogmatisch denken is een verschijnsel dat we in de sourcingswereld regelmatig tegenkomen. Ik noem een aantal voorbeelden. Zo zijn er bestuurders die stellig beweren dat outsourcen niet in Frage is, maar een shared-servicescenter wel. Als je vraagt waarom dat zo is, wordt gezegd dat de organisatie nog niet aan outsourcing toe is. Alsof een SSC zo eenvoudig op te zetten en te managen is. En een SSC en outsourcing elkaar zouden uitsluiten.

Of neem de dogmatische discussie die jarenlang over de cloud is gevoerd. “De cloud? Daar beginnen wij niet aan. Never nooit niet!” Ik heb eens een rondetafelsessie gemodereerd met managers die dit vol overtuiging stelden. Een jaar later sprak ik dezelfde groep weer. Het ging aan één stuk door over de cloud. Maar nu was het alleen nog maar de vraag wannéér ze de cloud in gingen. Ik heb daar toch een venijnig vraagje over gesteld.
Dogmatisch
In regeringskringen wordt al jaren dogmatisch gedacht over offshoring. “Het kost banen. Het wordt tijd dat het bedrijfsleven gaat insourcen!” Wat mij betreft is het denken dat de economische realiteit ontkent en vooral gebaseerd is op ideologie of de wens de kiezer te behagen. De politici worden nu uit de brand geholpen door de opkomst van de robots. “Offshoring is uit!” Maar of dat banen gaat opleveren…?

Aan de andere kant zie je het gezond verstand doorbreken. Het inzicht ontstaat dat het er niet om gaat of outsourcing goed of slecht is. Het inzicht dat het om sourcing draait, oftewel, hoe een bedrijf aan zijn middelen komt. Outsourcing kan dan een optie zijn, maar ook insourcing. En dan niet als een onomkeerbare actie, maar een handeling die op dat moment gepast is. En in principe teruggedraaid kan worden.

Ook het gebruik van cloudservices is inmiddels veel meer op boerenverstand gebaseerd. Philips pioniert en laat zien dat we vaak beter af zijn met een verzameling standaarddiensten, waarmee we alsnog een onderscheidend geheel kunnen samenstellen. Dat denken is een lichtjaar verwijderd van de discussie over wel of geen cloud.

Van kosten naar waarde
Gezond verstand speelt ook een steeds grotere rol in de relatie tussen klant en leverancier. Jarenlang hebben ze elkaar de tent uit gevochten, als gevolg van te hoog gespannen verwachtingen, een te sterke nadruk op kostenreductie en bewust te voordelig ingestoken contracten. Nu gaan we van kosten naar waarde. Samenwerkingen worden meer resultaatgericht. En dan kan het zomaar zijn dat je een gemeenschappelijk belang hebt!

Hebben we bij [CURS]Outsource Magazine[/CURS] de wijsheid in pacht? Waarschijnlijk niet, maar we horen nog weleens wat en we spreken nog weleens iemand. En dan verwonder je je soms over de stelligheid waarmee meningen geventileerd worden en besluiten worden genomen.

Natuurlijk weten we wel wat de trends zijn. Wat mag u in 2016 van ons verwachten? Meer aandacht voor research, meer aandacht voor marktontwikkelingen, voor trends als robotisering, standaardisering, outcome-based sourcing, duurzaamheid, shared risk, cocreatie en meer. We zullen er met grote stelligheid over berichten en dat over een paar jaar met een glimlach teruglezen…